Homøopati

Klinik for Dynamisk Medicin

Hvad er Klassisk Homøopati?

Klassisk Homøopati er en større kunst og videnskab om naturlig dynamisk medicin, en sand holistisk behandligsform for den syge og lidende, som er i stand til at omfatte alle niveauer af healing: fysisk, emotionel, mental, spirituel – akut og kronisk.

hom_medicine

Homøopatisk medicin er naturlig, ren, fortyndet og energetisk, fri for uønskede bivirkninger og sikker at benytte. Det omhyggeligt udvalgte lægemiddel stimulerer naturligt de healende resourcer, som altid findes dybt inde i os, hvorved vi føres hen imod en permanent helbredelse.

Grundlæggeren af den Klassiske Homøopati var den tyske læge og kemiker, Samuel Hahnemann (1755-1843).

  • Hans største opdagelse var Lighedsloven: ‘Lignende helbreder lignende’.
  • Hans største opfindelse var metoden ‘potensering‘, hvorved de helbredende kræfter indeholdt i en substans gradvist kunne frigøres ved fortynding og bankning, og derved kunne en dynamisk, naturlig medicin uden bivirkninger fremstilles.
  • Han udviklede metoden ‘prøvning’, hvorunder homøopatiske lægemidler indtages af sunde og raske personer, hvorved de helbredende virkninger af disse lægemidler udtrykker sig.
  • Hans største bidrag til kunsten og videnskaben om healing var bogen Organon of the Medical Art, som er en skriftlig afhandling, der rummer en præcis beskrivelse af, hvorledes Homøopatien skal praktiseres i fuld overensstemmelse med klart definerede principper og love om helbredelse, for at kunne genoprette det højest mulige niveau af healing hos klienterne.

Homøopatisk metodologi har med tiden gjort betydelige fremskridt, men den er stadig fast forankret i den dybtgående lære, som Samuel Hahnemann fremførte.

Praksis i denne klinik er ligeledes baseret på denne lære, og den er desuden meget inspireret af vor tids meget dygtige lærere, som alle praktiserer i henhold til de basale principper, der er gældende for den Klassiske Homøopati.