ADHD – ADD

Klinik for Dynamisk Medicin

Speciel Homøopatisk Procedure for Klienter med ADHD/ADD

En speciel, lovende homøopatisk procedure tilbydes nu til vores klienter med ADHD/ADD.
Den nye metode benytter sig af en anderledes tilgang til case-taking, case-analyse, valg af lægemiddel og potenser. Den har vist sig at være særdeles pålidelig og nødvendig for at kunne opnå et tilfredsstillende højt niveau af succes for denne gruppe klienter. Case-analyse metoden kan også benyttes til andre typer af klienter.

Den Forberende Konsultation – Indledende Case-taking (0.50 time)

Dette er en kortvarig forberedende case-taking til orientering. Forældrene og deres barn beskriver de aktuelle klager. Tidligere medicinske undersøgelser og tests kan medbringes og indgå i bedømmelsen.
Forløbet af den homøopatiske behandling forklares. Proceduren, målet for behandlingen, håndtering af evt. forhindringer, den nødvendige tid og muligheden for succes gennemgåes. Spørgeskemaer introduceres, og vigtigheden af en meget omhyggelig observation de følgende to uger forud for den egentlige konsultation forklares. Et scoringsskema til måling af intensiteten af ADHD/ADD introduceres for at kunne bedømme udgangspunktet. Endeligt aftales, hvornår den egentlige konsultation skal finde sted omkring to ugere senere.

Den Egentlige Konsultation – Case-taking & Ordination (1.50 time)

Inspektion af spørgeskemaer: De symptomer, som er anmærket på spørgeskemaerne, diskuteres og verificeres. Hovedsymptomet med dets karakteristika og andre symptomer, der er nødvendige for at udvælge det mest passende lægemiddel, bliver overvejet og analyseret ved brug at et specielt udviklet homøopatisk software program. Efter omhyggelig analyse og differentiering udvælges det mest passende lægemiddel, det som udviser den største lighed med casens mest karakteristiske symptomer. Instruktioner om, hvordan lægemidlet skal administreres over de næste fire uger medgives.

Follow-Up Konsultation – Evaluering af Ordinationen (0.75 hour)

Forældrene og barnet forklarer, hvordan responsen på lægemidlet er oplevet. Scoreskemaet til brug for måling af intensiteten af ADHD/ADD fyldes ud, hvorefter en sammenligning med de oprindelige scoringer læges til grund for bedømmelsen af klientens fremskridt.
Der er almindeligvis 4 uger mellem Follow-Up Konsultationerne.
Hvis udvælgelsen af det passende lægemiddel er fastlagt, og det fortsat kan hjælpe klienten med at gøre fremskridt uden videre behov for en ændring af lægemidlet, kan den næste Follow-Up Konsultation skemalægges til 4 måneder efter. Imidlertid skal styrken af lægemidlet ændres hver 4 uge, og en evaluering er derfor stadig påkrævet for at monitorere fremskridtet, enten via telefon eller anden måde at kommunikere på.

Behandlingsforløbet

Hvorledes behandlingen vil skride frem er meget individuelt og afhængig af karakteren af de aktuelle problemer og klager. Generelt er et minimum af seks månders forpligtelse til denne homøopatiske procedure nødvendig for klienter med ADHD/ADD.

Videnskabelig Evidens

Videnskabelig evidens præsenteres i en bog skrevet af den Schweiziske læge, Dr. Heiner Frei:
Homeopathy and ADHD, 2015 Kandern, Narayana Verlag, 2015: 224 – Konklusioner
‘Vi kan konkludere af dette, at 74% af alle børn med ADHD/ADD er så meget bedre med homøopati, at de kan føre et normalt liv i skolen og sammen med familien’.

Abstract: Eur J Pediatr. 2005 Dec;164(12):758-67. Epub 2005 Jul 27.
Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactive disorder:
a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial.

Original Paper: Eur J Pediatr. 2005 Dec;164(12):758-67. Epub 2005 Jul 27.
ADHDRCT+EurJPaed