Historie

Klinik for Dynamisk Medicin

Homøopatiens Historie

Navnet Homøopati er afledt af de to græske ord:
Hómoios, der betyder ‘lignende’ og páthos, der betyder ‘lidelse’.

Homøopati er betegnelsen for lægemiddelkunsten og videnskaben om den dynamiske medicin, der baserer sig på Lighedsloven. Denne forholder sig til princippet: ‘Similia Similibus Curentur’, som på dansk betyder: ‘Med Lignende bør Lignende Helbredes’. Loven blev opdaget og introduceret af den tyske læge og kemiker, Samuel Hahnnemann i 1796.

Lighedsloven er en naturlov, der følger et pricip, der forholder sig til helbredelse med homøopatisk medicin: En lægemiddelssubstans, som kan fremkalde et sæt af symptomer hos en rask person, kan helbrede et lignende sæt af symptomer hos en syg.

Hahneman opdagede og udviklede en metode, der kaldes Prøvning: Lægemidler, der blev indtaget af raske personer kunne fremkalde reaktioner, hvorved deres helbredende egenskaber kom til udtryk. Prøvningens resultater blev skrevet ind i en Materia Medica, som tillige indeholdt et sammendrag af de allerede kendte informationer om det pågældende lægemiddel. Det blev således et vigtigt værktøj, der kunne understøtte en korrekt udvælgelse og ordination af lægemidlerne.

Desuden opfandt han metoden Potenseringen, som omfattede en proces af trinvis fortynding og bankning, en såkaldt ‘Succusion‘ af lægemiddelopløsningen, hvorved alle bivirkninger blev elimineret, i takt med at lægemidlet blev tiltagende mere medicinsk aktivt og potent. En hvilken som helst substans kan som udgangspunkt omdannes til et homøopatisk lægemiddel.
De dynamisk helbredende kræfter, som er indeholdt i en hvilken som helst substans, bliver forløst under potenseringen, som muliggør en overførsel af de energetiske egenskaber til et andet medium (vand, alkohol eller sukker), i takt med at den trinvise fortyndning udvisker den materielle substans.

Den potenserede medicin er dynamisk, og den vil skabe en resonans på et et energetisk niveau i den person, der indtager lægemidlet, når det er udvalgt i henhold til Lighedsloven.
Det vil da aktivere de indre helbredende kræfter, Dynamis eller Vitalkraften, som vil reagere automatisk og fremskynde en naturlig, helbredende proces, der med tiden vil føre mod en permanent helbredelse.

Homøopatisk medicin er således naturlig, energetisk, ren, fortyndet, fri for bivirkninger og sikker at benytte. Det passende udvagte lægemiddel stimulerer på en naturlig måde de helbrednde kræfter, som altid er tilstede dybt ind i os; symptomerne bliver ikke behandlet ensidigt; helbredelsen er holistisk; den omfatter hele personen og stiler mod en permanent helbredelse.

Hahnemann’s filosofi og udvikling af retningslinier for homøopatisk behandling har med succes været anvendt som en metode til at fremkalde den hurtigste, mest nænsomme og permanente helbredelse, i akutte såvel som kroniske tilfælde.