Klient Info

Klinik for Dynamisk Medicin

Den Homøopatiske Healing

Den Homøopatiske kur starter med valget af det mest passende lægemiddel

 • Homøopati virker kurativt på et meget dybt niveau, når først det rette lægemiddel er givet.
 • Det rette lægemiddel vil aktivere de helbredende kræfter, som starter en kurativ proces.
 • Det er nødvendigt at monitorere denne proces under opfølgende konsultationer.
 • Processen vil sigte mod med tiden at opnå en nænsom, dyb og permanent helbredelse.

Homøopaten kan ikke altid udvælge det rette lægemiddel ved den første konsultation

 • Dette skyldes ikke nødvendigvis mangelfulde erfaringer eller færdigheder hos homøopaten.
 • Udvælgelsen af det rette lægemiddel kan sommetider være vanskelig som en følge af sygehistoriens mere komplekse karakter.
 • Nogle klienter vil kunne modtage det rette lægemiddel ved den første konsultation.
 • Nogle klienter vil kunne modtage det rette lægemiddel ved en efterfølgende konsultation.

Ordinationen af lægemidlet beror på individet og det gør responset på lægemidlet også

 • Nogle klienter oplever en meget mærkbar forandring og en hurtigt helbredelse efter det rette lægemiddel.
 • Nogle klienter oplever en mere subtil forandring og en mere langsom helbredelse efter det rette lægemiddel.
 • Nogle klienter kan opleve bedring efter at have indtaget det ordinerede lægemiddel, men bliver først helbredt efter at have modtaget et andet og mere passende lægemiddel.
 • Hver case er en ny individuel case, og alle klienter responderer forskelligt på deres lægemiddel.

Den Homøopatiske healing er en proces, som kræver klientens tålmodighed

 • Det handler ikke kun om at modtage en dosis af det mest passende lægemiddel og derefter tro, at behandlingen er overstået.
 • Sommetider skal et lægemiddel gentages i forskellige potenser med specifikke intervaller.
 • Sommetider er det nødvendigt at give flere på hinanden følgende lægemidler for at opnå en helbredelse.
 • Klienten må forstå værdien og vigtigheden af opfølgning under de efterfølgende konsultationer.

Klienten må være ansvarlig og må tage del i denne proces

 • Klienten vil før kurens start modtage relevante råd og instrukser, som bør følges.
 • Der kan være specifikke ting, der skal undgås såsom visse fødevarer, drikkevarer eller anden terapi.
 • Der kan være hindringer, der står i vejen for en helbredelse, og det kan være nødvendigt for klienten at adressere disse, førend en helbredelse vil være mulig.
 • Klienten må være opmærksom på, at det kan være en læreproces at opnå en helbredelse.

Husk disse Vise Ord

 • Hvis ikke du er villig til at ændre dit liv, så kan du ikke forvente at blive helbredt.
 • Langsomt og sikkert er måden, hvorpå et kapløb vindes.