Konsultation

Klinik for Dynamisk Medicin

Den Homøopatiske Konsultation

I følge principperne for Klassisk Homøopti udvælges lægemidlet altid i forbindelse med et interview af klienten. Det er ønskeligt, at dette finder sted ved personligt fremmøde, men en online samtale (via Skype eller WhatsApp) kan under særlige omstændigheder være et nødvendigt valg.

Casen skal analyseres og forstås, førend det er muligt at træffe et omhyggeligt valg af det mest passende lægemiddel, som frembyder lighed med casen; det kan ikke udvælges ved nogen test-metode eller automatiseret procedure.

Den Første Konsultation – Case-taking & Ordination (2 timer)

Den konstitutionelle konsultation sigter mod at udvælge et passende lægemiddel, som udviser lighed med casen for derved at kunne lindre eller kurere en kronisk lidelse eller tilstand.
Denne første konsultation er den mest vigtige, fordi den sigter mod at udvælge et lægemiddel, som omfatter alle klientens problemer, de nuværende såvel som de gamle, tilbagevendende kroniske og akutte problemer, der manifesterer sig på forskellig vis og aldrig bliver helt forløst. Vi forsøger at finde frem til det konstitionelle lægemiddel, der udviser den størst mulige lighed med det konstitionelle mønster klienten frembyder.

Interviewet omfatter alle mulige karakteristiske symptomer og fornemmelser og klientens livshistorie, vigtige begivenheder, særlige omstændigheder, fx i forbindelse med fødsel, opvækst, familie, venner, skole, uddannelse, arbejde, partnere, ulykker, sygdomme, operationer, vaccinationer, overfølsomhed for fødevarer, varme og kulde, etc.; kort sagt alt det, der kan føre til en udvælgelse af det passende lægemiddel, som udviser den størst mulige lighed med casen.

Jeg benytter en computer, skriver det ned vi taler om, analyserer casen, søger efter mulige lægemidler i et Repertorie, søger i Materia Medica og udvælger derefter det lægemiddel, som udviser den største lighed med casen.

Follow-Up Konsultationen – Evaluering af Ordinationen (1.25 time)

Enhver konstitutionel ordination følges op af en efterfølgende konsultation for at vurdere virkningen af det ordinerede lægemiddel og for at afgøre, om endnu en ordination er påkrævet for yderligere at stimulere helbredelsesprocessen. Der er almideligvis 4 uger mellem den første konsultation og hver af de følgende konsultationer.

Den Akutte Konsultation – Case-taking & Ordination (0.75 time)

Den akutte konsultation sigter mod at udvælge det passende lægemiddel, som frembyder lighed med casen for at kunne lindre eller kurere en akut lidelse eller tilstand.

Interviewet omfatter en gennemgang af de karakteristiske symptomer og fornemmelser, der er mærkbare i den forandrede tilstand, der er opstået som følge af den akutte lidelse eller tilstand; kort sagt enhver ændring der kan hjælpe med at skabe fuldt overblik og forståelse af den akutte case, så det bliver muligt at udvælge det passende lægemiddel, der udviser den størst mulige lighed med casen.

Enhver akut tilstand kan forandre sig inden for få timer, og den bliver derfor fulgt op af en konsultation, som oftest per telefon, for at bedømme virkningen af det ordinerede lægemiddel og for at vurdere, om der er behov for at ændre ordinationen for at stimulere helbredelsesprocessen yderligere.

Behandlingsforløbet

Hvorledes behandlingen vil forløbe er meget individuelt og afhængig af karakteren af den aktuelle problemstilling, og hvorvidt denne er kronisk eller akut.