QHHT Healing DK

Klinik for Dynamisk Medicin

Hvad er QHHT® – Quantum Healing Hypnosis Technique?

staircase_light

QHHT® er en sikker, dybtgående healende teknik udviklet og forædlet af den pionerende hypnotisør Dolores Cannon (1931 – 2014). For at få en mere dybtgående forståelse af QHHT-processen kan du besøge Dolores Cannon’s webpage.

Klienten vil følge disse healende trin:

Interviewet

Den healende session er en 4-5 timers begivenhed, som begynder med en 2-timers indgående, informativ samtale.
Dette for at tilvejebringe en basal viden og forståelse af klienten, hvordan tidligere begivenheder og nuværende omstændigheder har påvirket deres liv – og for at skabe en gensidig tillid. Klienten præsenterer sin grunde for at komme, og de mest aktuelle problemer, som har ført til ønsket om en afklaring, bliver fokus for healingen.

Induktionen

Klienten ligger i en seng med et tæppe over sig og med lukkede øjne i en afslappet tilstand, mens han/hun via billedsprog bliver guidet henimod den dybest mulige afslappede, somnambulistiske tilstand. Dette er en naturlig tilstand, som vi alle er ret bekendte med, idet vi besøger den to gange i døgnet, når vi falder i søvn, og når vi vågner af søvnen. Almindeligvis er vi ikke ved vores fulde dagsbevidsthed i denne forbigående tilstand. Under en QHHT®-session behøver vi imidlertid ikke at nå helt frem til denne tilstand, og hovedparten af klienter vil bevare deres fulde dagsbevidsthed.

Oplevelsen af Tidligere Liv – Regression

Det er under denne dybe, afslappede tilstand, at det bevidste sind er mindre i stand til at gribe forstyrrende ind. Derved er det muligt for klienten at genopleve tidligere begivenheder – fra det nuværende liv eller fra deres tidligere liv – som har forårsaget forstyrrende indtryk, der har manifesteret sig som aktuelle problemer i nærværende liv. Genoplevelsen kan forløse noget af den emotionelle ladning, som oprindeligt fulgte af indtrykkene.

Oplevelsen af “SC” – Kommunikation & Healing

Når klienten føres ud af genoplevelserne fra sine tidligere liv, er en yderligere kontakt med deres højere Over-Bevidsthed mulig. Det kan hjælpe dem med helt at eliminere effekten af de nævnte forstyrrende indtryk. Det er i denne dybe, afslappede tilstand, at det er muligt at etablere en kontakt og at samarbejde med den del af klientens bevidsthed, som ellers ikke er direkte tilgængelig i almindelig Dags-Bevidsthed.
Dolores Cannon valgte at omtale den del – eller det aspekt – af vores bevidsthed, som ligger over vores dagsbevidsthed som Subconscious (med et stort S) – eller blot som “SC” – for at distancere den fra den del af vores bevidsthed, Under-Bevidstheden, som er den anden del af vores samlede, tre-delte bevidsthed, som også ligger uden for vores daglige vante bevidsthedsfelt.

Denne højere “SC” er i stand til at udtrykke sig selv i ord, som klienten selv udtaler, og således er det muligt at holde en samtale gående med terapeuten. Denne er i stand til at stille yderligere spørgsmål, udforske og forstå dybden af de problemer, som klienten bærer på, idet spørgsmålene bliver besvaret af klientens “SC”. Derved er der adgang til den viden og den healende kilde, som altid er tilstede på et højere niveau af vores eksistens i en dimension, som vi almindeligvis ikke er fuldt bevidste om i vores dagsbevidste tilstand.

“SC” kan derved foranlede en meget dyb og gennemgribende fysisk og emotionel healing. Denne kan finde sted, hvis det iøvrigt er passende for klienten i henhold til det læringsspor de følger i deres nuværende liv.

Tilbage til den fulde Dagsbevidste Tilstand

Derefter bliver klienten forsigtigt ført tilbage til deres fulde dagsbevidste tilstand, og de mest vigtige aspekter af, hvad der er passeret under healing- sessionen bliver delt. Dette vil hjælpe klienten med at forstå de forudgående underliggende årsager og virkninger af problemer, som de kan have bragt med sig ind i deres nuværende liv – hvorfor disse har manifesteret sig – og hvordan de er blevet forløst under healing-sessionen.

Den del af sessionen, hvor klienten genoplever deres tidligere liv og kommunikationen med deres “SC”, er optaget på en diktafon, og klienten får den digitale optagelse med sig, så han/hun hjemme kan lytte til den og assimilere den i sin helhed. Ved at lytte til optagelsen gentagne gange, tilvejebringes en videregående forståelse, integration og healing, hvorved det er muligt at få det fulde udbytte af hele healing-sessionen.