FAQ’s

Klinik for Dynamisk Medicin

Hyppigt Stillede Spørgsmål – i relation til QHHT®

Interviewet

 • Hvilken type livsspørgsmål vil klienter lave en liste over for at forberede sig til deres session?

Klienter vil typisk lave en liste over vigtige spørgsmål, som relaterer til personlige udfordringer i deres liv. Spørgsmålene er som oftes relateret til personlige problemer og/eller udfordringer i forholdet til visse familiemedlemmer, venner, kollegaer og eventuelle helbredsmæssige problemer.

Nogle vil have personlige oplevelser, som de ikke helt forstår, og som de kunne tænke sig at kaste mere lys over. Der kunne være tale om personlige eller måske mere generelle spørgsmål, som er relaterede til spirituelle oplevelser, som de nysgerrigt ønsker at få afklaret.

De fleste klienter vil desuden spørge om formålet med deres liv, deres mission, eller hvad de skal beskæftige sig med i tiden fremover, og nogle vil spørge om muligheden for healing af fysiske, følelsmæssige eller mentale problemer.

Induktionen

 • Vil alle klienter opleve en dyb søvnagtig trance eller hypnotisk tilstand?

Hovedparten af klienter vil opleve en let trance, en dyb afslappet tilstand, mens de fortsat er fuldt opmærksomme – og et fåtal af klienter vil være mere eller mindre i stand til at huske alle detaljer af deres oplevelser.

Et mindretal af klienter (1 ud af 20) vil være helt absorberet i en dybere trance, en dyb afslappet tilstand, hvorefter de ikke er i stand til at huske noget – eller kun meget lidt af deres oplevelser.

Alle klienter vil imidlertid modtage en optagelse af deres session, som de opfordres til at lytte til hjemme i en afslappet tilstand med lukkede øjne.
Når de lytter til denne optagelse gentagne gange vil det fremme en yderligere integration af oplevelsen og derved medvirke til at fuldende healingen.

Oplevelsen af Tidligere Liv – Regression

 • Vil alle klienter få en oplevelse af tidligere liv under regressionen?

Hovedparten af klienter vil genopleve episoder fra et eller flere tidligere liv og have oplevelser, der relaterer til disse tidligere liv, som vil kunne hjælpe dem til at forstå at løse op for problematikker i deres nuværende liv.

Et fåtal af klienter vil kun genopleve episoder fra deres nuværende liv, og hvis dette er tilfældet, vil disse dukke op for at hjælpe dem med at forstå og forløse problematikker i deres nuværende liv.
Dette vil sandsynligvis være mere relevant for dem i denne session, og de vil muligvis regrediere til tidligere liv i en anden session, hvis der iøvrigt vil være behov for en sådan på et senere tidspunkt.

Et absolut fåtal af klienter kan opleve et billedsprog, som ikke synes at relatere til oplevelser af tidligere liv. Ikke desto mindre vil den fortsatte strøm af oplevet billedsprog til syvende og sidst bringe dem i en dybere tilstand af afslappelse, som vil tillade den videre vigtige kontakt og kommunikation med deres Højere Bevidsthed, hvilket er hovedformålet med enhver QHHT-session.

 • Vil QHHT® virke for en person, som ikke tror på tidligere liv?

Ja, der er intet krav om nogen bestemt form for tro, og hvis du ikke tror på reinkarnation, så er det helt i orden. Du vil da opleve visioner, som du opfatter som en form for fantasier eller dagdrømme, og disse vil tjene dig godt og hjælpe dig til at forstå og at forløse de problemer, som du måtte have.

 • Er der nogen fare eller risici forbundet med regressionsoplevelsen?
  Er der en mulighed for at forblive fastlåst i fortiden?

Genoplevelsen af episoder fra tidligere liv er fuldstændigt sikker, og indtryk fra disse vil aldrig blive båret ind i dette liv på nogen måde eller i nogen form, der kunne få dig til at føle dig fastlåst, forstyrret eller kompromiteret.

 • Vil regressionen altid være vellykket?

Regressionen forløber meget glat og godt for et absolut flertal af klienter, og der findes måder, hvorpå det kan gøres nemmere og blive mere vellykket for de klienter, der har besvær med at slappe af. Jo mere du er i stand til at slappe af, jo lettere vil det flyde, og hvis afslapning er et problem, så er der tips og tricks til rådighed, som kan hjælpe dig til at slappe yderligere af og derved nå frem til en mere fordybet tilstand.

 • Hvordan får jeg det bedste ud af min QHHT-session?

Jo mere du er i stand til at give slip på at være i kontrol, jo mindre din venstre hjernehalvdel analyserer, og jo mindre dit Ego blander sig – desto nemmere vil det være for dig. Vi er nødt til at samarbejde, og dit Ego er velommen til at komme med på en tur for at observere, hvad der sker, og vi giver plads til, at det kan opholde sig i baggrunden. Vi ønsker, at Egoet læner sig tilbage og slapper af, mens det bliver belært af dine oplevelser.

Under vores samarbejde er der 3 gode tips, der kan hjæalpe os med at få det bedste ud af din oplevelse:

 1. Hver gang jeg spørger dig – svar altid udfra den første tanke, der dukker op i dit sind.
 2. Hver gang jeg spørger dig – sørg for at inkludere og beskrive enhver mulig detalje.
 3. Hver gang jeg spørger dig – tillad dig selv at tale og bliv ved med at tale for at fortælle om, hvad du oplever.

Oplevelsen af Subconcious – Kommunikation & Healing

 • Vil alle klienter opleve kontakt med deres Højere Bevidsthed, deres Subconscious (SC)?

Hovedformålet med QHHT® er at nå til klarhed og at heale problemer i det nuværende liv, hvoraf nogle kan forståes og til en vis grad forløses under Oplevelsen af Tidligere Liv – men den største del af klarhed og healing opnås gennem SC-oplevelsen.

Et absolut flertal af klienter vil opleve at få adgang til højere aspekter af dem selv, hvorfra spørgsmål kan blive besvaret med større klarhed og visdom, end der ellers ville være til rådighed i deres almindelige dagsbevidste tilstand. Jeg vil være den, der stiller spørgsmålene, som du ønsker besvaret – og du vil være den, der besvarer dem. Du vil gøre dette ved at tale om dig selv i tredje person i denne del af din QHHT-oplevelse.