Formålet med QHHT®

Klinik for Dynamisk Medicin

Formålet med QHHT-Sessionen

Quantum Healing Hypnosis Technique bør opfattes som en kraftfuld Healende Oplevelse.

At udforske oplevelser fra tidligere liv anses ikke i sig selv at være hovedformålet med denne healing. Regression, som fører til Oplevelser af Tidligere Liv, udgør kun et indledende skridt i hele den healende proces. Det vigtige skridt er kontakten til klientens Højere Bevidsthed, hvorigennem det er muligt at opnå en egen, dyb og gennemgribende Healing.

QHHT® er en teknik, der skaber mulighed for at facilitere klienter ved at lette adgangen til deres Højere Bevidsthed, hvorfra den oplevede Sandhed fører til Healing.

Oplevelsen af Tidligere Liv – Regressionen
Der skabes kontakt til vigtige begivenheder fra dette liv og/eller tidligere liv, og væsentlige episoder i disse genopleves.

Formålet er tofoldigt:
# At fremme forståelse & integration af temaer & tendenser, som er skabt af fortidige indtryk, der er bragt videre og øver unødig indflydelse i det nuværende liv.

# At fremme forløsning & integration af tidligere tiders emotionale ladninger, som er skabt af indtryk fra fortiden og er bragt videre ind i det nuværende liv.

Oplevelsen af Subconscious – Kommunikation & Healing
Der etableres en kontakt og et samarbejde med et aspekt af klientens Højere Bevidsthed, som vi kalder The Subconscious (SC).

Formålet er firfoldigt:
# At skabe yderligere forståelse & integration af de tidligere skabte temaer & tendenser, som er oplevet gennem regression.

# At skabe yderligere forløsning & integration af tidligere skabte emotionelle ladninger, som er oplevet under regression.

# At medvirke til blotlæggelse & besvarelse af spørgsmål, som ikke blev besvaret via den forudgående regressionsoplevelse.

# At modtage en meget dyb og gennemgribende fysisk og følelsesmæssig healing fra SC, hvis dette vel at mærke er muligt og i overenstemmelse med det lærespor, klienten følger i dette liv.

  • Search for: